Vàng, USD cùng đứng giá

Vàng, USD cùng đứng giá

Giá vàng và tỷ giá USD trên thị trường quốc tế đang biến động chậm lại do thiếu thông tin tác động...