Toshiba sa thải 7.000 nhân viên, cố vực dậy doanh nghiệp

.
Nguồn: vietnambiz.vn