Nam Việt (ANV) thành lập công ty con với vốn điều lệ 540 tỉ đồng

.
Nguồn: vietnambiz.vn