Hacker lợi dụng thông tin về Thế Giới Di Động để phát tán mã độc

.
Nguồn: vietnambiz.vn