Dự chi gần 11 tỉ đồng mua cổ phiếu của Agimexpharm, Imexpharm lại muốn thoái hết vốn tại S.Pharm

.
Nguồn: vietnambiz.vn