Đất Xanh góp thêm 155 tỷ đồng vào hai công ty con để phát triển dự án tại TP HCM và Bình Dương

.
Nguồn: vietnambiz.vn