Cục An toàn thông tin: Chưa có dấu hiệu Thế Giới Di Động bị tấn công

.
Nguồn: vietnambiz.vn