NAV quỹ đầu tư lớn nhất của Dragon Capital "bốc hơi" gần 180 triệu USD trong tháng 10

.
Nguồn: vietnambiz.vn