Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp

.
DBT: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam
Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
TIN MỚI

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT): Ngày 15/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 25/3/2018.

CTCP Bất động sản Netland (NRC): Ngày 16/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2018.

CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (NSS – Upcom): Ngày 12/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 100% (01 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/12/2018.

CTCP Bột giặt NET (NET): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/12/2018.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Ngày 22/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/12/2018.

CTCP Cát Lợi (CLC): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2018.

CTCP Tư vấn Sông Đà (SDC): Ngày 19/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2018.

CTCP May xuất khẩu Phan Thiết (PTG - Upcom): Ngày 21/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/12/2018.

CTCP XNK Thủy sản Hà Nội (SPH – Upcom): Ngày 15/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2018.

CTCP XNK Thủy sản Năm Căn (SNC - Upcom): Ngày 15/11 – ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 30/11/2018.

CTCP Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV - Upcom): Ngày 16/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 30/11/2018.

CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR – Upcom): Ngày 15/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 29/11/2018.

CTCP XNK Sa Giang (SGC): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2018.

CTCP Sách và Thiết bị trường học (KBE): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/1/2019.

CTCP Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn (AGX – Upcom): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/11/2018.

CTCP Kinh doanh vật tư và xây dựng (MCT): Ngày 14/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 21/11/2018.

CTCP Công trình giao thông Sài Gòn (GTS – Upcom): Ngày 15/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 18/12/2018.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 5 doanh nghiệp

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: cafef.vn