Bộ Xây dựng: Kiểm soát chặt chẽ việc cho phép đầu tư mới condotel

Bộ Xây dựng: Kiểm soát chặt chẽ việc cho phép đầu tư mới condotel

Bộ Xây dựng đưa ra kiến nghị, trong thời gian tới, sẽ kiểm soát chặt chẽ việc cho phép đầu tư mới các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án bất động sản nghỉ dưỡng do các điều kiện của hợp đồng loại hình này không chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch dẫn đến tiềm ẩn rủi ro cho cả nhà đầu tư và người mua.